Freya

Freya – bohyně
 
Freya je jednou z nejznámějších severských bohyň. Pocházela z rodu Vanů, který proslul magií. Měla bratra – dvojče, který se jmenoval Frey. Freya je bohyně úrody, nevázané lásky, krásy, magie, koček a války. Modlili se k ní a uctívali ji všichni věštci, čarodějky. Tradovalo se, že jezdí na Zem v kočáře taženém kočkami, vybírá si nejkrásnější muže za milence a pak jim pokyne a zase odjede na své panství, k bohu Ódinovi, který byl jejím manželem. Od jejího jména je odvozeno slovo frivolní a také název dne – Friday….den Freyi…
Táňa