Archiv autora: Táňa Labovská

Předpověď na sobotu

Předpověď na sobotu 23.3.2019

Svoboda

V sobotu budeme míň  ovlivnitelní od druhých, budeme se rozhodovat sami. Žijeme si svůj vlastní život. Bystrost, chápavost a společenskost dnes chybět nebudou. Dokážeme i zažertovat. U okolí se budeme těšit oblibě, ba i popularitě. Toužit budeme po realizaci svých snů a představ. Ale jsme schopni pro to něco udělat, nejen snít. Jsme upřímní a otevření, někdy až příliš. Učivo dnes půjde do hlavy dobře a udrží se tam. Toužíme po svobodě a volnosti a často si vystačíme sami. Někdy se může projevit přílišná naivita až dětinskost v chování. Pořádek nám dnes hlavu moc dělat nebude. Těžko se bude našemu okolí s námi jednat o věcech, které neodpovídají našim představám. Pozor na přehánění a lži.

Partnerství, vztahy: v partnerství jsme nesoustředění, přelétaví a nestálí. Je třeba naučit se udržet rovnováhu mezi láskou a vztahem k majetku, dnes bychom volili spíš majetek než city. Snažte se být zodpovědní a čitelní pro druhého.

Zdraví: oslabení energie v oblasti pohlavních orgánů . Neprochladněte na tyto oblasti a pozor na infekce.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc ubývá.

Krásnou sobotu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na pátek

Předpověď na pátek 22.3.2019

Disciplína

V pátek budeme víc dodržovat a dbát na pravidla, disciplinu, pořádek, výkonnost, přesnost. V práci si všechno dobře zorganizujeme a budeme metodičtí. Rozhodnutí, která se týkají praktických věcí, nám dnes půjdou skvěle. Pracovat budeme s přesností a velkou výkonností. Věci, které jsme dlouho odkládali, dnes dotáhneme do konce. Rádi plníme své povinnosti a máme ve věcech pořádek a řád. Vyhovuje nám rutina – zajeté koleje a jednoduchost věcí. K okolí jsme starostliví, pozorní a štědří. Energie dne probouzí sklony k hromadění majetku, ba i lakomství a neochotu vydávat peníze. Pozor na workoholismus. Starosti a strachy o zabezpečení jsou neoprávněné.

Partnerství, vztahy: domov, pořádek  a materiální zabezpečení rodiny hrají dnes důležitou roli. Nad city a pocity dnes vítězí materialismus a praktické otázky a jejich řešení. K potřebám druhých je třeba dnes přihlédnout.

Zdraví: oslabení energie stále v oblasti ledvin, močovodů a močového měchýře. Je třeba dostatečně pít a neprochladnout.

Astrometeo: Měsíc je den po úplňku a Slunce je zvýšeně aktivní, geomagnetické pole Země je klidné.

Krásný pátek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na čtvrtek

Předpověď na čtvrtek 21.3.2019

Komunikace

Nejdůležitější bude ve čtvrtek komunikace ve všech svých podobách, ať z očí do očí, telefonicky nebo písemně. Také masmédia  a sociální sítě budou mít dnes větší vliv než jindy. Řečníci, tiskoví mluvčí, atd.,  dosáhnou dnes úspěchu. Přes dobrou komunikaci nám dnes půjde výborně se prosadit, dosáhnout lepšího postavení, získání toho, co si přejeme,  ocenění, k tomu dokážeme využívat instinkt a intuici. Milujeme úspěch a nové výzvy. Rádi pracujeme v týmu, s druhými. Jsme víc společenští a díky zlepšenému talentu komunikovat umíme být i diplomaté. Z druhé strany, když bude někdo dlouho provokovat, dokážeme pěkně šlehnout slovem. Přichází víc tvořivých nápadů  a dařit by se nám mělo v čemkoliv, na co sáhneme. K životu máme pozitivní přístup.  Pozor je třeba dnes dávat na to, že je úplněk a přetlak je mnohem větší než jindy, tak se snažte vyhnout hádkám a agresivnímu chování, výbuchům.

Partnerství, vztahy: k partnerovi jsme ohleduplní a něžnější než jindy. Ale je třeba, abychom viděli i sebe, ne se odsouvali kvůli zájmům partnera nebo dětí, do pozadí. V některých případech u těch, co jsou víc úzkostliví, se dnes mohou příliš upínat na rodinu.

Zdraví: Měsíc prochází znamením Vah, oslabené jsou ledviny, močovody, močový měchýř. Je třeba dnes pít dostatek vody.

Astrometeo: je úplněk, jinak všude klidno.

Krásný čtvrtek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na středu

Předpověď na středu 20.3.2019

Vytaženo na světlo

Středa ovlivňuje  naše rozhodování. Buď je třeba něco změnit, nebo se něco změní. V každém případě je třeba se na obměny určitě připravit. Končí špatná období a dostane se nám zasloužené odměny. Je nutné zbavit se závislosti na minulosti, na starém životě. Změny budou mít dalekosáhlé následky. Může dojít k objasnění některých faktů, nepřiznaných nebo před námi utajovaných problémů. Vyřeší se dlouho nevyřešené potíže, jestli bylo něco potlačováno, nesmělo se o tom mluvit, všechno bude vytaženo na světlo. Nový pořádek přijde, ať chceme nebo nechceme, dojde k přeskupení určitých věcí. Problémy se vyřeší a dozvíme se věci, které jsme potřebovali vědět. Překážky se nachýlily ke konci, mohou se objevit i jiná řešení. Pozor je třeba dávat na chyby, kterým je možno předejít, na nepromyšlené činy a slova. Snažte se v situacích nejdřív zorientovat, potom teprve jednat.

Partnerství, vztahy: dnes můžeme pochopit smysl vztahu, nové možnosti jak vztah nadále rozvíjet. Něco bude vyneseno na světlo, může to být v dobrém slova smyslu. Kdo se domníval, že je pro něj láska ztracená, může se znovu objevit v tom nejkrásnějším slova smyslu.

Zdraví: oslabení v oblasti trávení, slinivky, střev.

Astrometeo: dnes je úplněk a jarní rovnodennost nastane astronomicky  kolem 23 hod. Jinak klidno.

Krásnou středu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

 

Předpověď na úterý

Předpověď na úterý 19.3.2019

Inovace

Úterý po nás bude vyžadovat nové nápady, inovace, zlepšování a vylepšování ve všech oblastech života. Svým způsobem průkopnictví, hlavně pak v pracovní oblasti. Dnes budeme toužit po tom pracovat tam, kde budeme dobře odměňováni a dostane se nám ocenění. Jsme ochotni se v práci i zapotit, abychom dosáhli lepšího postavení, platu, moci. Věříme sami sobě. Energie na vše bude dnes dostatek. S okolím mluvíme přímo a diplomatické tahy a okecávání hned prohlédneme. Problémem může být, že naše velká nezávislost se může chvílemi proměnit na pocity osamocenosti, i v davu lidí, na pocit, že nám nikdo nerozumí, nechápe nás a naše cíle, záměry. Na svých názorech a požadavcích si budeme trvat. Běda, když nás dnes bude někdo ignorovat, obcházet, zneužívat nebo nás zklame, ten se se zlou potáže. Pozor dnes na panovačnost a nervozitu, nesoudnost, výbušnost.

Partnerství, vztahy: rodinu dnes vášnivě ochraňujeme. Protějšku rozumíme a snažíme se být velkorysí. Někdy to jde těžko, obzvlášť, jestli jsme žárliví. Pro partnera můžeme být nečitelní.

Zdraví: Měsíc prochází znamením Panny a proto je oslabené trávení, obzvlášť oblast slinivky a střev. Dobré je si dnes udělat čaj na pročištění.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc je dva dny před úplňkem, jeho vlivy už cítíme.

Krásné úterý, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na pondělí

Předpověď na pondělí 18.3.2019

Melodrama

Pondělí nás naladí trochu na filosofická témata, o všem budeme víc přemýšlet, ale také si můžeme události víc přifukovat, dávat si dohromady věci, které spolu nesouvisí, fantazírovat. Obtížné situace nám půjdou rychle vyřešit, nechybí nám organizační schopnosti a silná vůle. Taky můžeme víc experimentovat. Ve své podstatě jsme upřímní a zásadoví. Názory máme vyhraněné a nikdo nás nepřesvědčí, že je něco jinak. Jestli se nám zadařilo a jsme úspěšní, bohatí nebo v dobrém postavení, dnes se tím nechlubíme. Pozor na neklid, ukvapenost, hněv a teatrální výstupy. Nerovnováha energie a rozrušování se by dnes mohla přinést zdravotní potíže nebo úrazy.  Určitě nebuďte zlomyslní, vrátilo by se vám to jako bumerang.

Partnerství, vztahy: o partnerovi dnes chceme vědět všechno.  Víc žárlíme. Nevyrovnaná energie a kolísání nálad narušuje partnerský vztah i přátelství, vztahy v rodině. Nekritizujte partnera a snažte se ho pochopit.

Zdraví: oslabení energie je v oblasti srdce, krevního oběhu a tlaku. Doplňte si vitamín C.

Astrometeo: je geomagnetická bouře, Slunce klidné,Měsíc dorůstá.

Krásné pondělí, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na neděli

Předpověď na neděli 17.3.2019

Úspěch

Neděle povzbudí naši odvahu a sílu, také ctižádost. Zajímat nás dnes budou hlavně materiální věci, výhody, postavení ve společnosti, úspěch, bohatství. K tomu využijeme veškerý svůj rozum a půjdeme si za tím cílevědomě. Kromě toho si také budeme budovat dobré styky. Ambice a odhodlanost něčeho dosáhnout nebudou chybět. U situací, které je třeba vyřešit, budeme hledat netradiční východiska. Můžeme na sebe vzít nějaké povinnosti. Dnes je třeba vytvořit harmonii mezi dáváním a braním, ovládáním druhých a necháváním se ovládat, spořivostí a utrácením, atd…Pozor dnes na zbytečné hysterické výlevy, scénky. Nikoho tím neohromíte, jen si okolí uvědomí, že se neumíte ovládat. Chování rozmazlené filmové star bude dnes spíš k smíchu. Je třeba si dnes uvědomit, že výrok: “Za peníze můžu všechno”, vážně neplatí.

Partnerství, vztahy: dnes je dobré se přátelit  snad jen s  blízkými dlouholetými přáteli, případně se obracet na členy rodiny nebo příbuzné. Doma nestrpíme odpor a bude snaha se dohadovat, manipulovat druhými. Je možné, že se dnes budeme zabývat rodinným rozpočtem, dlouhodobým plánováním větších vydání.

Zdraví: Měsíc se posunul do znamení Lva, proto je citlivější srdce, krevní oběh a tlak. Zbytečně se nepřepínejte a nerozrušujte. Prospěje krátká procházka.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá.

Krásnou neděli, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

Tuto předpověď najdete denně také na fcb stránce Věštírna Pythia

 

Předpověď na sobotu

Předpověď na sobotu 16.3.2019

Black & White

V sobotu budeme mít jasné názory na to, co je dobré a špatné. Netolerance nezůstane bez povšimnutí a budeme na ni upozorňovat. Vadit nám budou i fanatici a dogmatici. S druhými budeme dnes chtít vycházet velmi dobře, vcítit se, pochopit, co potřebují. Myšlení bude rychlejší a půjde ke kořeni věcí. Rádi budeme, když všichni a všechno bude na svých místech, v harmonii. Všechno si dnes budeme chtít vyzkoušet na vlastní kůži, nedbaje rad těch, kteří o tom něco ví. Dokážeme ale i využívat intuice. Sny mohou být dnes důležité. Je třeba být vděční a vážit si toho, co máme, ne si stěžovat na to, co nemáme. na co dnes dávat pozor: neprovokujte a nepředvádějte se. respektujte pravidla a omezení. Intriky a pomluvy dnes mohou být velmi jedovaté, ale pokud je děláte, mohou se vám vrátit jako bumerang.

Partnerství, vztahy: hodně z nás bude mít dnes sklon se příliš upínat na rodinu nebo příbuzné. Názory druhých nás dnes příliš trápit nebudou. Nechtějte nad vším v rodině mít vědomou kontrolu a nemanipulujte druhými, nedýchejte jim pořád za krk. Všichni dnes potřebují dostatek prostoru a svobody.

Zdraví: Měsíc prochází stále znamením Raka, oslabeny jsou všechny sliznice, žaludek, trávení, prsa.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá.

Krásnou sobotu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na pátek

Předpověď na pátek 15.3.2019

Krása

V pátek budeme víc citliví, vnímaví, se snahou naslouchat a pomáhat. Ale to nic neubere na kuráži a odvaze, hrdosti a pracovitosti. S okolím se dobře dokážeme domluvit a budeme i vtipní. Zajímat nás bude nejvíc ze všeho krása a harmonie nás i všeho kolem, takže třeba i jak kdo vypadá, jak je upravený. Výdělek budou mít dnes všechny obory, které se krásou jako takovou zabývají – vizážisté, módní návrháři, kosmetika, kadeřníci, designéři, umělci, apod. Krásu dokážeme ocenit. Budeme se hodně zabývat tím, jak si vylepšit a udělat krásné okolí, i sebe sama.Proto nás bude také zajímat majetek a líbit se nám bude přepych. Pamatujte, že dnes opravdu šaty dělají člověka.  Na co dávat pozor – na workoholismus, snahu o zisk nebo výhody za každou cenu. Na velké utrácení. Závazky, které si dnes vezmete na bedra, by měly být reálné, nemějte velké oči.

Partnerství, vztahy: budeme k sobě starostliví a laskaví. Rodina je pro nás dnes na prvním místě. Své soukromí dnes žárlivě střežíme. U nových vztahů možná narazíme na někoho, kdo příliš miluje volnost a nevázaný život.

Zdraví: Měsíc prochází znamením Raka, proto bude citlivější žaludek, trávení a také všechny sliznice a prsa. Alkohol a těžká jídla by bylo lépe dnes vynechat.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá.

Krásný pátek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na čtvrtek

Předpověď na čtvrtek 14.3.2019

Smělost

Čtvrtek v nás bude probouzet větší touhu po  bezpečí a zázemí, od kterého se můžeme odrazit a stát si pevně na svých nohách. Pracovat nám dnes nebude dělat problém a peníze vydělat dovedeme. V podnikání a obchodování jsme dobří. Důležité je hledat stále nové podněty v tom, čím se zabýváme. Pustit se dnes můžeme i do větších podniků nebo plánů. Rychle myslíme i mluvíme. Příležitostí, které se nabízejí, chceme dnes maximálně využít. Vadit nám dnes budou nevyžádané rady. Snažíme se dodržovat staré zvyky a návyky, i když třeba už nejsou plně funkční. Pozor je třeba dávat na vznětlivost, impulzivnost. Při potížích není třeba hned zmatkovat a hledat změny. Pohodlnost a lenost může dnes znamenat propasení příležitostí.

Partnerství, vztahy: nevymýšlejte a nepřivolávejte druhým problémy, ani sobě. Nepodceňujte se. Při výběru přátel a seznamování se dnes, je třeba velké opatrnosti.

Zdraví: Měsíc prochází znamením Blíženců, proto je citlivější oblast plic, dýchání a rukou. Zkuste si, jestli správně dýcháte ve spodní, střední i horní části plic.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá.

Krásný čtvrtek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂