Archiv autora: Táňa Labovská

Předpověď na čtvrtek

Předpověď na čtvrtek 18.7.2019

Svoboda

Čtvrtek nás konečně vysvobodí od tentokrát velmi silných energií úplňku. Je možné, že budeme víc toužit po svobodě, po tom udělat si víc volna, pořádně se vyspat, najíst, odpočinout si, podívat se na dobrý film nebo si jen tak posedět v přírodě pod stromy. Budeme se snažit se oprostit od zbytečné zátěže a jet  jen “v prázdninovém provozu”. Je také možné, že se budeme z něčeho vzpamatovávat, z nějaké nepříjemnosti, hádky, podrazu, manipulace druhých, ale i z lékařského ošetření nebo třeba nachlazení, atd…Upřednostníme možnost být o samotě nebo když ta možnost není, alespoň si najdeme svůj koutek, kde máme soukromí. Co se nám určitě dnes nebude chtít: řešit nějaké zásadní věci, dělat závažná rozhodnutí, něco životně důležitého měnit. Ani se k tomu nenechte nutit. Možná, když budete sami, můžete o tom v klidu přemýšlet, ale řešení ve zkratu nebo pod tlakem, to bych dnes určitě nedělala.

Partnerství, vztahy: i v oblasti vztahů si budeme dnes víc než jindy chtít jít po svém nebo alespoň odpočinout od druhého, obzvlášť potom, jestli máme protějšek, který je na nás svým způsobem závislý. Dejte si volnost, jděte si každý za svými koníčky nebo přáteli nebo si alespoň neustále “nedýchejte na krk”. U nových vztahů nebo seznámení pozor na stalkery a lidi, kteří se na vás doslova pověsí a zbavovat se jich bude pak obtížné.

Zdraví: oslabena je oblast nohou od kolen dolů – lýtka, kotníky, bérce, žíly v této oblasti. Nikde dlouho nestůjte ani neseďte, snažte se pohybovat, ať krev proudí.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc ubývá.

Krásný čtvrtek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na středu

Předpověď na středu 17.7.2019

Pozorování

Máme tu den po úplňku, ale jeho vlivy budou ještě do zítřka doznívat.  Pro dnešek platí nutnost rychle předvídat a vyhodnocovat situace a hned se jim přizpůsobit.  Je vhodné se  co nejvíce snažit být nenápadní, “splynout s davem” či s okolím, nijak nevyčnívat, nezviditelňovat se, takové “žít a nechat žít”. Všímat si svého okolí, co se děje, nenápadně pozorovat a mít schopnost vědět a chápat, co se stane předem, být o jeden tah napřed před lidmi, co nám nepřejí, z nějakého důvodu jsou agresivní či chtějí poškodit, udělat ostudu, znemožnit, pomluvit, atd…Nesledujte jen slova, ale jednání druhých. Dávejte pozor na zlé, zlomyslné, hrubé, sprosté a agresivní lidi, jak v práci, venku, hlavně ale v dopravě, ve velkých obchodních centrech, apod…Přičiňte  se o to nijak neupoutávat pozornost, nehádat se a neodporovat, a to i pokud jste kulturista nebo  mistr v karate…

Partnerství, vztahy:  dnes usilujte udržet rodinu pohromadě a chránit ji. To samé platí o partnerství.  Snažte se dnes zůstat doma, odpustit si různé kulturní akce, grilování, posezení s přáteli, obzvlášť pak s lidmi, které příliš dobře neznáte. Jestli musíte cestovat (např. dovolená), pak buďte obzvlášť obezřetní.

Zdraví: citlivější bude oblast nohou od kolen dolů, lýtka, kotníky, achillovka, potrápit mohou bérce a křečové žíly. Dávejte při odpočinku nohy výš než tělo.

Astrometeo: všude klidno, je den po úplňku.

Krásnou středu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na úterý

Předpověď na úterý 16.7.2019

Nad věcí

V úplňkový den mohou naše myšlenky přebíhat sem tam jako splašené a my nebudeme vědět, co si dřív počít. City a pocity, intuici si hodně zavřeme a budeme se snažit všechno zvládnout pragmaticky a s rozumem. Pak vás lehce vyvede z míry třeba jen pochvala nebo když vás někdo jen tak obejme. Co teprve  když si dovolíte být sami sebou, bez toho, že se budete neustále kontrolovat… Odhoďte vážnost a strachy, berte život lehce a nenechte se znepokojit maličkostmi. Pak teprve bude energie ve vašem životě proudit tak, jak má.

Partnerství, vztahy: snažte se s protějškem dnes utužit vzájemnou důvěru. Zbavte se zbytečné žárlivosti a strachů nebo hněvu. Chovejte se k partnerovi i sobě s úctou. Pusťte všechny obavy a nechte pro dnešek události, ať se vyvíjejí samy…

Zdraví: celkově je oslabena pohyblivost, svaly, vazy, klouby, páteř…V potaz by to měli vzít hlavně sportovci a fyzicky pracující.

Astrometeo: dnes je úplněk, jinak všude klidno.

Krásné úterý, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na pondělí

Předpověď na pondělí 15.7.2019

Spěchej pomalu

V pondělí bude hrát poměrně velkou roli  blížící se úplněk, který bude v úterý, energie budou o dost zhuštěnější a napjatější než jindy. Jestli jste příliš uspěchaní a moc na věci tlačíte, může vás to dnes zastavit. Je docela možné, že se budete muset víc přeladit na vytrvalost a získávání energie, než na rychlá řešení problémů, která jsou ale jen krátkodobou náplastí a celkově do hloubky věci nevyřeší. Dnes není den na soupeření, hádky , kritiku a jakoukoliv agresivitu, podrážděnost. Sbírejte sílu a buďte trpěliví. Pomůže víc ticha a klidu, relaxace a meditace,  strava bohatá na energii a vitamíny.

Partnerství, vztahy: ženy – možná potřebujete podporu žen ve své rodině nebo kamarádek (muži mužů a kamarádů) a také je dobré se stejným pohlavím pobýt, vyměnit si názory, nápady, podpořit ostatní…

Zdraví: je celkově oslabená pohyblivost, kostra, klouby, kolena, páteř, svaly i vazy. Dobrý den na zlepšení držení těla.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc bude v úterý v úplňku.

Krásné pondělí, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na neděli

Předpověď na neděli 14.7.2019

Naslouchání

V neděli můžeme nabýt přesvědčení, že nás nikdo neposlouchá, že říkáme své názory, svá přání a nikdo je neslyší, nikdo jim nenaslouchá. Je docela možné, že budeme tedy muset zvýšit hlas, trochu zakřičet…Mluvte nahlas, ať vám naslouchají, ať vaše poselství slyší skoro celý svět. Řekněte dnes otevřeně, co si myslíte a požádejte o to, co chcete, co si přejete a poněkud důrazněji, než jindy. Nejste malé dítě, které tahá otce za rukáv, když chce zmrzlinu a dospělí mu nevěnují pozornost. Buďte důraznější a průbojnější. To platí ale i naopak – naslouchejte druhým, neposlouchejte jen to, co se vám hodí. Neznamená to, že se musíte ve všem, co říkají druzí, se jim podřídit, ale je třeba i jejich názory vyslechnout.

Partnerství, vztahy: buďte pozornější k protějšku, k tomu, co vám říká (píše). Jestli dnes chcete říct svůj názor, přání,  návrh, nápad, je na to dobrý čas. I na vyjasnění věcí, které vás trápí nebo nejsou zcela zřejmé. To platí i ve vztahu s dětmi, rodiči a příbuznými.

Zdraví: oslabená je oblast kyčlí, stehen a kříže. Zkuste si udělat třeba rychlejší procházku, procvičte lehce boky, atd…

Astrometeo: všude klidno, blížíme se k úplňku, citlivější lidé jeho účinky už mohou pociťovat.

Krásnou neděli, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na sobotu

Předpověď na sobotu 13.7.2019

Klamy a iluze

V sobotu je třeba se  porozhlédnout víc a pozorněji kolem sebe. Je docela možné, že kolem vás se někdo snaží něco zamaskovat, utajit, skrýt, svést vás na slepou kolej. Takže dávejte pozor, co vám kdo říká, píše, dávejte pozor i na řeč těla, gesta, apod. Buďte stopařem, pohybujte se tiše a nenápadně a sledujte stopy. Může vás někdo klamat nebo další variantou je, že lžete sami sobě, nalháváte si něco o někom nebo o něčem. Sledujte lépe svůj majetek a své blízké. Snažte se jít ve věcech víc do hloubky než se dívat jen na povrch. To platí i o lidech, neposlouchejte jen, co říkají, ale sledujte, jaké činy za nimi zůstaly…V takových dnech nezkoušejte žádnou magii(ani černou, ani bílou) ani okultní experimenty, pokud nemáte dobrého učitele, věci by se mohly velmi nemile zvrtnout.

Partnerství, vztahy: dnes platí důvěřuj, ale prověřuj…I v této oblasti se můžete dočkat  nepravd nebo nějakého švindlu. Prosím, ani ve vztazích nezkoušejte žádnou milostnou magii, obzvlášť potom na někoho, kdo je ve vztahu s někým jiným, za účelem odvedení zadaného protějšku, atd. Ale je možné, že někdo může zkoušet něco na vás.

Zdraví: oslabení energie v oblasti boků, kyčlí, stehen a kříže. Pomohou lehké cviky této oblasti, plavání, orientální tanec, čchi kung, apod…

Astrometeo: blížíme se k úplňku a odpoledne již mohou citlivější jedinci jeho vliv začít pociťovat…Jinak Slunce i geomagnetické pole země klidno.

Krásnou sobotu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na pátek

Předpověď na pátek 12.7.2019

Čistota, bezúhonnost

Pátek bude dnem, kdy se po nás bude vyžadovat bezúhonnost, což v praxi znamená, že nemůžeme dělat nic neetického a nemůžeme se snažit jen o vlastní zisk, ale i o všeobecný prospěch a blaho ostatních. Dobré skutky, soucit a otevřené srdce, empatie a pochopení, o tom bude dnešek. Snažte se být tou nejlepší možnou verzí sebe sama. Zachovávejte důstojnost svou i druhých. Neživte příliš svou vlastní důležitost , pocity, že jste vyjímeční…Zbavte se potřeby ovládat druhé, zneužívat svou moc a vliv, ti, kteří jsou v postavení, kdy řídí druhé, mají v rukou jejich osudy, budou dnes obzvlášť opatrní.

Partnerství, vztahy: v této oblasti dnes vládne srdečnost a otevřenost. Partnerem nemanipulujte.

Zdraví: oslabení  energie stále v oblasti pohlavních a močových orgánů a konečníku. Pozor na infekce těchto oblastí – bazény, intimita a prochladnutí.

Astrometeo:  všude klidno, Měsíc dorůstá.

Krásný pátek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

Předpověď na čtvrtek

Předpověď na čtvrtek 11.7.2019

Poručíme větru, dešti

Ve čtvrtek si budeme hlídat snahu o vědomou kontrolu všeho a všech. Jestli si myslíte, že bez vás ani slunce nevyjde, Země se přestane točit, tak to tak není. Vaše pocity, že vám nikdo nepomáhá, že všechno musíte oddřít sami, protože to stejně uděláte nejlíp, znamenají, že bráníte druhým v jejich snaze zúčastnit se. Zbavte se potřeby být ředitel Zeměkoule, všechno a všechny kontrolovat, i vítr a déšť, jen se tím zbytečně vysilujete a věci se budou dít i bez vaší snahy mít vše pod palcem. Dovolte ostatním, ať hrají své role a nemusí být zrovna podle vašeho scénáře. Nemusíte všechno vědět a nejste nezranitelní  Supermani. Spousta věcí se vyřeší samo i bez vašeho přičinění. No a v obráceném případě, že někdo má snahu vás kontrolovat a ovládat, stanovte si své hranice.

Partnerství, vztahy: popusťte trochu otěže, dopřejte si s protějškem větší volnost. Nemusíte mít neustále o druhém všechny informace, stačí, když máte ty podstatné. Dobrý den jít si za svými koníčky, přáteli a partner by se měl také zabavit po svém.

Zdraví: citlivější je oblast močových cest, prostaty, konečníku a pohlavních orgánů.

Astrometeo: je geomagnetická bouře, Slunce klidné, Měsíc dorůstá.

Krásný čtvrtek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

Předpověď na středu

Předpověď na středu 10.7.2019

Pevně v kramflecích

Středa nás prověří, jací jsme Nebojsové a jak si stojíme pevně v kramflecích, když na nás někdo zadupe. Někteří z nás se natolik obávají tragédií, nemocí, neštěstí a agresivity, že si tyto strachy dokáží sami přivolat, aby dostali tu správnou lekci. Někteří si zase libují v tom, že ubezpečují druhé o tom, jak se jim špatně daří a co se jim vlastně může stát, aby byli zajímaví, aby měli pozornost a vaší energii nebo aby jim druzí neustále pomáhali. Pamatujte, že jak to říkáte, tak to bude. Přestaňte hned mluvit o hrozných věcech a “co kdyby”. Přestaňte dnes sledovat horrory, zprávy o neštěstích, apod. Jestli budete  všem tvrdit, že máte pořád smůlu a podobné věci, věřte tomu, že to tak i bude. Svými slovy a myšlenkami si vytváříte budoucnost. Napište si své obavy a papír pak roztrhejte. nebo spalte.

Partnerství, vztahy: jestli se obáváte o své partnerství, věrnost, porozumění, pusťte to. nechte dnes věci plynout a nedělejte si zbytečně starosti.

Zdraví: citlivější bude oblast pohlavních orgánů, močovodů a prostaty, konečníku. Pozor na infekce těchto oblastí.

Astrometeo: je porušené geomagnetické pole Země, Slunce klidné, Měsíc dorůstá.

Krásnou středu, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂

 

 

 

Předpověď na úterý

Předpověď na úterý 9.7.2019

Uzemnění

V úterý je třeba pochopit, uvědomit si, že jestli jsme se v nějaké oblasti života ocitli v krizi, může to být tím, že nejsme dostatečně nohama na zemi. Veškerou radost, potěšení a hojnost nám poskytuje Matka Země. Je třeba se s ní znovu spojit. Popřemýšlejte, co děláte pro to, aby Země byla dostatečně čistá a mohla poskytovat lidem jídlo, vodu a vše ostatní. Co jste udělali v poslední době ekologického? Vysadili jste stromy, vyčistili studánku, třídíte odpadky? Věřte, že ve svých problémech nejste sami, postavíte se zas na nohy. Popřemýšlejte naopak, za co všechno jste mohli být v poslední době vděční, co všechno se vám podařilo, co je ve vašem životě v pořádku.

Partnerství, vztahy:  ať už situace vypadá jakkoliv, dopadne dobře. Jen je třeba vyčkat a necítit se bezmocně.

Zdraví: citlivější jsou ledviny, močový měchýř a močovody. Dostatečně pijte a vzhledem k poklesu teplot pozor na prochladnutí…

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá….

Krásné úterý, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂