Předpověď na víkend 18. a 19.9.2021

Předpověď na sobotu 18.9.2021

Zklidnění

V sobotu nás čeká: poklidnější den, kdy vládne rozum i intuice, víc přemýšlíme,  roste zájem o duchovno nebo náboženství, filosofii. Než dnes něco uděláme nebo se budeme rozhodovat, bude to trvat velmi dlouho, budeme věc obracet a zvažovat ze všech stran, budeme si dávat dohromady, spojovat lidi , věci a události, které spolu vůbec nemusí souviset. Den je dobrý na odpočinek, plánování, přemýšlení, odpočinek, meditace, modlitby, magickou práci. Úkolem dne je znovunabýt psychickou sílu, dodržovat pravidla, etiku, morálku, plnit závazky, být spravedlivý. Důležité je dnes nejdřív plnit své povinnosti a závazky, sliby a slovo a pak teprve pomáhat ostatním. Pozor dnes na naivitu a příliš potřebné lidi, kteří na oplátku nic nevrací.

Partnerství, vztahy: věrnost, zásadovost, čestnost, o tom je dnešní den i v této oblasti bytí. Pokud protějšek nemáme, můžeme navštívit přátele, kamarády, s někým si popovídat…

Zdraví: oslabení energie v oblasti nohou od kolen dolů – lýtka, kotníky, pozornost věnujte křečovým žilám a nemocným bércům.

Předpověď na neděli 19.9.2021

Rovnováha

Klíčovým slovem neděle bude porozumění, a to jak sobě, tak druhým. Z jedné strany chceme být ctižádostiví a nezávislí, soustředění na sebe až sobečtí, zištní, ze strany druhé   štědří, moudří, nad věcí, využívat intuici, pomáhat druhým. To může přinést značnou nevyrovnanost a bude potřeba se se vším, co nám dnes osud postaví do cesty, se nějak vypořádat (nebo se to učit). U některých z nás to může přinést  velké pocity osamělosti, odloučení, nepochopení. Rodina a její soudržnost a ochrana je nám dnes nade vše. Kdokoliv by se jakýmkoliv způsobem dotýkal rodiny nebo by se snažil někomu z rodiny ublížit, se zlou se dnes potáže. Snažte se  pomoci druhým nebo je alespoň vyslechnout. Nestavte své problémy a stížnosti nad problémy a těžkosti těch druhých. To vám pomůže se posunout výš.

Partnerství, vztahy:  budeme se snažit udělat všechno proto, abychom  uspokojili potřeby svých nejbližších v rodině. Protějšek dnes jakkoliv ignorovat, podvést, zneužívat nebo ohrožovat jeho nezávislost, s tím velmi opatrně,  to se potom můžete dočkat poměrně bouřlivých reakcí…

Zdraví: oslabení energie v oblasti chodidel a prstů u nohou, lymfy. Noste pohodlné boty a chodidlům se dnes víc věnujte.

Astrometeo: aktuální situaci najdete na : http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

Krásný víkend, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂