Sugilit

Sugilit

Sugilit byl poprvé objeven až po druhé světové válce a jeho naleziště jsou převážně v Japonsku, jinde se nachází jen v nepatrných množstvích. Barvu má většinou od modrofialové a všech dalších fialových odstínů, také hnědožlutou.
Je to kámen, který už svou barvou říká, k čemu se hlavně hodí – fialová je převážně duchovní barva, takže meditace, koncentrace. Je to kámen, který nás učí pokoře, čestnosti a sebekontrole. Pomáhá nám soustředit se a utišuje mysl, zklidňuje jí. Kámen zprostředkuje spojení s Vesmírem, kde můžeme pochopit, že i my jsme součástí celku.
Chrání přecitlivělé lidi před zraňováním, zatvrzelým otvírá srdeční čakru, aby se naučili milovat. Jeho energie pomáhá léčit všechny duševní poruchy. Díky jeho vyzařování je snadnější dostat se ze závislostí.
Pomáhá při léčbě nemocí, kde hraje roli imunita, jako aids.Posiluje obranný systém, nervy, krevní oběh. Údajně je prevencí proti rakovině a kardiovaskulárním chorobám.
Čistíme pod proudem vlažné vody, při použití v těžkých situacích denně. Nabíjíme na slunci.

Táňa