Čínský horoskop 2023 – Rok černého vodního Králíka

Rok 2023 – Rok černého vodního Králíka (Zajíce, někdy i přeloženo jako rok Kočky)
Od 21.1.2023 nastane rok černého vodního Králíka. Jaký by tento rok podle předpovědí měl být?
Králík není příliš odvážné zvíře, i když trochu odvahy určitě v sobě má. Ale je spíše povahy klidné a stabilní, i když umí dělat i vážná rozhodnutí. Králík je rodinné zvíře, takže v tomto roce bude velmi dobré se věnovat rodině, dobrý rok pro sňatky, početí dětí, péči o členy rodiny.
Zvíře je to skrz naskrz romantické, pozitivní a laskavé.
V tomto roce je dobré vyřešit otázky týkající se bydlení, ti kdo bydlení mají, by si ho měli více zútulnit.
Do roku Králíka je žádoucí vstupovat bez dluhů. Snažte se splatit co nejvíce své pohledávky a mít vše s bankami vyřízeno v dobrém.
V roce Králíka je také vhodné usmířit se s těmi, se kterými nejsme v pohodě a navázat vztahy s těmi, které jsme dlouho zanedbávali.
Králík je považován za diplomata, který nesnáší otevřené hádky a boje, ale raději vše řeší diplomatickou cestou, oklikou, víc přesvědčováním a jednáním, dohodami, než hrubou silou.
Rok 2023 příliš nepřeje kariéře, i když se budete hodně snažit. Ale je možno položit dobré základy, u kterých se projeví výsledky v dalších letech. Z profesí je výborný pro umělecké obory, právníky, učitele a zdravotníky, psychology.
Králík přistupuje k věcem s citem a rozumem, všechny kroky předem zvažuje, nemá rád dělání věcí impulzivně bez promyšlení.
Ve vztazích se dají očekávat nová pevná přátelství a užitečné kontakty a známosti. Můžeme obnovit i některá stará spojení.
U mladých lidí je potřeba věnovat pozornost tomu, aby se nedostali pod vliv špatných lidí, kteří mají charisma a umí mluvit a přesvědčovat ostatní, to platí obzvlášť u teenagerů.
V mezinárodní oblasti lze očekávat zklidnění, případně uzavření dohod, kompromisy.
Krásný rok Králíka, přátelé 🙂
Pokud to stihnu, tak zítra uveřejním, jaký bude mít rok Králíka vliv na ostatní znamení čínského horoskopu.
© Táňa Labovská