Předpověď na středu 3.3.2021

Předpověď na středu  3.3.2021

Hojnost a vděčnost

Dnešní den je svými energiemi o citlivosti, zranitelnosti, pocitech a vděčnosti. Jestli máme ve svých životech dostatek všeho, co k životu potřebujeme, bude dobré být za to vděční Vesmíru (Bohu, Zdroji) a vyjádřit to tichým poděkováním, meditací, modlitbou…Tím ještě zlepšíme svou situaci a přijde doba hojnosti a blahobytu. Poděkujte za cokoliv – za zdraví, za to, že svítí slunko, že jsou kolem vás dobří lidé….Sdílejte bohatství života se všemi kolem, radujte se. Dobré je přát hojnost i ostatním, aby se naplnily jejich potřeby. V každém případě naše vděčnost může přinést životu nový rozměr – jasnost a čistotu. Síla meditace, modlitby, vděčnosti, přinese do vašeho života zpátky klid. Pamatujte, že bez pomoci Vesmíru (Boha, Zdroje) nedosáhnete ničeho. Jestli žádáte o pomoc v některé oblasti života, je třeba být dostatečně pokorní.

Partnerství, vztahy: jestli je v partnerství třeba něco urovnat, uhladit, možná bude dobré se usmířit, abychom mohli dál kráčet společnou cestou…To platí i pro naše vlastní vnitřní konflikty v této oblasti.

Zdraví: oslabení  energie v oblasti pohlavních a močových orgánů.

Astrometeo: geomagnetické pole Země i Slunce v klidu, Měsíc ubývá…

Krásný den, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂