Předpověď na neděli

Předpověď na neděli 5.7.2020

Věrni sobě

Úplňkový den bude celkově o  větším pohybu, změnách. Budeme víc zásadoví, mít dobré nápady, můžeme projevit své talenty.  Dnes ale nečekejte příliš  projevování citů a pocitů, vřelosti a laskavosti. Spíše je možno čekat chlad, držení si odstupu, ale duchaplnost, chytrost (až vychytralost), jasnost. Uznává se individualita, vlastní názory na věc a prosazování se, mluvení jasně, stručně a k věci. Jestli něčeho chceme dosáhnout, musíme chytře a logicky zdůvodňovat, argumentovat, vést si boj za vlastní věc, za to, čeho chceme docílit. Dnes nejsme ochotni si nic nechat líbit, ostatní si držíme od těla a můžeme být i víc vypočítaví nebo se snažit druhé manipulovat. Ženy se dnes mohou poměřovat a soupeřit s muži.

Partnerství, vztahy: ve vztazích větší chlad, kdo může vyhýbá se fyzické blízkosti a dá přednost čemukoliv před trávením dne s protějškem. Vztahy jsou dnes spíše z rozumu než z lásky. Také se může odehrávat boj o svobodu nebo rovnocennost ve vztahu. U nových setkání nás dnes může někdo zaujmout, ale zatím nic víc…

Zdraví: slabší pohyblivost celkově, kostra, svaly, vazy, klouby. Dbejte na držení těla.

Astrometeo: geomagnetické pole Země i Slunce jsou v klidu, Měsíc je ráno v úplňku

Krásnou neděli, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂