Předpověď na neděli

Předpověď na neděli 6.10.2019

Jiný úhel pohledu

V neděli se asi nejvíc budou řešit věci v oblasti rodiny, příbuzenstva. den je vhodný i na zkulturnění se, plánování s financemi, pro delší cesty . Vzroste touha po jistotách(hlavně zázemí, partnerství). K řešení problémů a vzniklých událostí  bude nutné  vystoupit ze stereotypu, možná  vymyslet netradiční řešení a jiné náhledy na věc,  inovovat myšlení. Je pravděpodobné, že budete muset porušit tradice a konvence, odložit masku a ukázat sobě i ostatním, jak se doopravdy cítíte, protože tradiční a ověřené metody nemusí dnes přinést  žádné výsledky. K tomu všemu ještě rady ostatních nemusí být správné a mohou vám spíše uškodit. Ale nic neřešte tvrdě “v křeči”,  buďte tolerantní. Nepřesvědčujte vaše okolí o tom, že to, čemu vy věříte nebo jaké máte  názory, postoje, jsou jediné správné. Každý má právo na svůj názor (byť víte, že je to špatně).

Partnerství, vztahy:  spřízněnost duší, důvěra, porozumění, o tom by měl být dnešek. Nad fyzickým zalíbením dnes vítězí duševní porozumění. Touha po oficiálním partnerství, legalizaci svazku.

Zdraví:je menší pohyblivost, hůř je na tom kostra, klouby, svaly, vazy…Dobré je procvičovat správné držení těla.

Astrometeo: všude  klidno, Měsíc dorůstá

Krásnou neděli, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂