Předpověď na neděli

Předpověď na neděli 14.7.2019

Naslouchání

V neděli můžeme nabýt přesvědčení, že nás nikdo neposlouchá, že říkáme své názory, svá přání a nikdo je neslyší, nikdo jim nenaslouchá. Je docela možné, že budeme tedy muset zvýšit hlas, trochu zakřičet…Mluvte nahlas, ať vám naslouchají, ať vaše poselství slyší skoro celý svět. Řekněte dnes otevřeně, co si myslíte a požádejte o to, co chcete, co si přejete a poněkud důrazněji, než jindy. Nejste malé dítě, které tahá otce za rukáv, když chce zmrzlinu a dospělí mu nevěnují pozornost. Buďte důraznější a průbojnější. To platí ale i naopak – naslouchejte druhým, neposlouchejte jen to, co se vám hodí. Neznamená to, že se musíte ve všem, co říkají druzí, se jim podřídit, ale je třeba i jejich názory vyslechnout.

Partnerství, vztahy: buďte pozornější k protějšku, k tomu, co vám říká (píše). Jestli dnes chcete říct svůj názor, přání,  návrh, nápad, je na to dobrý čas. I na vyjasnění věcí, které vás trápí nebo nejsou zcela zřejmé. To platí i ve vztahu s dětmi, rodiči a příbuznými.

Zdraví: oslabená je oblast kyčlí, stehen a kříže. Zkuste si udělat třeba rychlejší procházku, procvičte lehce boky, atd…

Astrometeo: všude klidno, blížíme se k úplňku, citlivější lidé jeho účinky už mohou pociťovat.

Krásnou neděli, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂