Předpověď na pátek

Předpověď na pátek 8.3.2019

Žebříček TOP

Dnes se dostáváme ke dni, který dřív platil za Mezinárodní den žen a ještě pořád se v některých zemích tak slaví. Jak bude vypadat z hlediska energií – provázet nás bude odhodlanost a pracovitost. budeme víc trpěliví, poctiví, vážní. Dnes humor a jeho pochopení nebudou příliš na výši. Už vůbec si z nikoho neutahujte, nepochopí to a bude zle. Důležitou roli dnes hrají peníze, majetek a postavení, moc, posunout se na společenském žebříčku. O to všechno se budeme snažit. Nad city a pocity dnes vítězí pragmatičnost. Důležité je dnes nic nehnat do extrémů a přizpůsobovat se situacím. Na křivdy dnes způsobené hned tak nezapomeneme. na co dávat pozor, čemu se vyhnout: nenasytnosti, zneužití postavení nebo peněz, moci. Na sobeckost. Nekritizujte a neupravujte si pravdu. Nevytahujte se a nechtějte získat výhody na úkor druhých. Hrajte fér.

Partnerství, vztahy: dnes se nezaplétejte do žádných milostných dobrodružství, flirtů a obzvlášť pak, pokud jste pod vlivem. Nesnažte se partnera manipulovat. No a jestli jsme si dnes někoho vyhlédli, že se s ním seznámíme, nic nás asi nezastaví, jdeme si za tím.

Zdraví: Měsíc prochází znamením Berana, ohrožena je tedy víc hlava a všechny orgány v ní. Nerozčilujte se zbytečně, nehádejte se.

Astrometeo: všude klidno, Měsíc dorůstá.

krásný pátek, přátelé 🙂

vaše Táňa 🙂