Něco o věštění a zpovědním tajemství

Přátelé,

dnes chci podotknout něco o mé práci a zpovědním tajemství. Chci napsat, že jako věštec a terapeut jsem vázána zpovědním tajemstvím, které je neporušitelné a na své klienty nesmím nic vyzradit, žádným způsobem a ze žádného důvodu. Zpovědní tajemství je absolutně závazné a neporušitelné. Všechny informace týkající se osoby klienta , ať které mi sám sdělí nebo které odhalím, mne zavazuje k mlčení. Porušit toto tajemství nesmím ani po smrti klienta. Pokud vy chcete někomu sdělit něco, co jste se u mne dozvěděli , je vaše osobní záležitost a i když přijde někdo druhý (váš partner, partnerka, rodič, osoby blízké) a vy řeknete, že mne zbavujete mlčenlivosti, nemohu nic říci. Proto také u mé práce s vámi nemůže být přítomen nikdo druhý (kamarádky, partner, atd…).  Je to dáno jednou provždy. Prosím, abyste to vzali v potaz.

Děkuji za pochopení

vaše Táňa